Thứ Năm, Tháng Chín 16, 2021

Công Nghệ

CryptoCurrency

Tìm hiểu về Blockchain

Chain of block lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 1991 bởi Stuart Haber và W. Scott Stornetta về mật mã...

Quá trình tạo Bitcoin

Thuật ngữ chung gọi là đào Bitcoin (Bitcoin mining). Quá trình này bao gồm 2 chức năng chính:

Hoạt động của Bitcoin

Hoạt động của bitcoin dựa trên Hệ thống mạng thanh toán ngang hàng (P2P – Peer-to-peer) để ngăn chặn hình thức Double-spending...

Tìm hiểu về Bitcoin

Tháng 10/2008, Satoshi Nakamoto giới thiệu Hệ thống thanh toán tiền điện tử trong một bài báo được đăng trên metzdowd.com.

Tìm hiểu về Tiền điện tử

Tiền điện tử đã được nhắc từ rất lâu trước đây, và nó thật sự được nhiều người biết tới và nổi...

Latest Reviews

Chứng khoán cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này tôi muốn chia sẽ cho các bạn mới tham gia và tìm hiểu về thị trường chứng khoán...

Tìm hiểu về cổ tức và các loại cổ tức

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần....

Tìm hiểu về Cổ phiếu

Cổ phiếu (stock) là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu (cổ đông –...

Chứng khoán

Chứng khoán cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này tôi muốn chia sẽ cho các bạn mới tham gia và tìm hiểu về thị trường chứng khoán...

Tìm hiểu về cổ tức và các loại cổ tức

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần....

Tìm hiểu về Cổ phiếu

Cổ phiếu (stock) là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu (cổ đông –...

Mua bán chứng quyền Covered warrant

Chứng quyền có bảo đảm là hợp đồng giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng quyền được định nghĩa...

Tỷ lệ Free – Float

Tỷ lệ free-float là tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với khối lượng cổ phiếu đang lưu...

LATEST ARTICLES

Chứng khoán cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này tôi muốn chia sẽ cho các bạn mới tham gia và tìm hiểu về thị trường chứng khoán...

Tìm hiểu về cổ tức và các loại cổ tức

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần....

Tìm hiểu về Cổ phiếu

Cổ phiếu (stock) là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu (cổ đông –...

Mua bán chứng quyền Covered warrant

Chứng quyền có bảo đảm là hợp đồng giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng quyền được định nghĩa...

Quá trình phát triển Hệ thống Thông tin Di động

Lịch sử phát triển hệ thống thông tin di động trải qua nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn người ta gọi là...

Tỷ lệ Free – Float

Tỷ lệ free-float là tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với khối lượng cổ phiếu đang lưu...

Các bộ chỉ số trên sàn chứng khoán HOSE – VN30 – VN100

Các chỉ số thuộc Bộ chỉ số HOSE-Index được tính toán theo hai phương pháp là Chỉ số giá và Chỉ số...

Trách nhiệm của Người hành nghề Chứng khoán – Luật Chứng khoán Việt Nam

Luật Chứng khoán – Luật số: 70/2006/QH11 Theo điều 81. Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

Công ty Đại chúng – Luật Chứng khoán Việt Nam

Luật Chứng khoán – Luật số: 70/2006/QH11 Theo Điều 25. Công ty Đại chúng 1. Công...

Báo cáo Tài chính – Luật Chứng khoán Việt Nam

Luật Chứng khoán – Luật số: 70/2006/QH11 Theo Điều 16. Báo Cáo Tài Chính 1. Báo...

Most Popular

Chứng khoán cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này tôi muốn chia sẽ cho các bạn mới tham gia và tìm hiểu về thị trường chứng khoán...

Tìm hiểu về cổ tức và các loại cổ tức

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần....

Tìm hiểu về Cổ phiếu

Cổ phiếu (stock) là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu (cổ đông –...

Mua bán chứng quyền Covered warrant

Chứng quyền có bảo đảm là hợp đồng giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng quyền được định nghĩa...

Recent Comments