Thứ Hai, Tháng Tám 2, 2021
Tags Tiền số

Tag: Tiền số

Quá trình tạo Bitcoin

Thuật ngữ chung gọi là đào Bitcoin (Bitcoin mining). Quá trình này bao gồm 2 chức năng chính:

Hoạt động của Bitcoin

Hoạt động của bitcoin dựa trên Hệ thống mạng thanh toán ngang hàng (P2P – Peer-to-peer) để ngăn chặn hình thức Double-spending...

Tìm hiểu về Bitcoin

Tháng 10/2008, Satoshi Nakamoto giới thiệu Hệ thống thanh toán tiền điện tử trong một bài báo được đăng trên metzdowd.com.

Tìm hiểu về Tiền điện tử

Tiền điện tử đã được nhắc từ rất lâu trước đây, và nó thật sự được nhiều người biết tới và nổi...

Most Read

Chứng khoán cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này tôi muốn chia sẽ cho các bạn mới tham gia và tìm hiểu về thị trường chứng khoán...

Tìm hiểu về cổ tức và các loại cổ tức

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần....

Tìm hiểu về Cổ phiếu

Cổ phiếu (stock) là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu (cổ đông –...

Mua bán chứng quyền Covered warrant

Chứng quyền có bảo đảm là hợp đồng giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng quyền được định nghĩa...