Thứ Bảy, Tháng Bảy 31, 2021
Tags Sàn Giao dịch

Tag: Sàn Giao dịch

Quy tắc phân Ngành các công ty niêm yết trên HOSE

1. Tiêu chí phân ngành Hằng năm, Sở GDCK Tp.HCM sẽ tiến hành phân ngành cho các công...

Các loại lệnh mua bán cổ phiếu ở Chứng khoán Việt Nam

Hiện tại ở Việt Nam có hai Sở giao dịch chứng khoán, đó là Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Sở...

Thời gian giao dịch trên sàn Chứng khoán Hà Nội

Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội tổ chức giao dịch chứng khoán từ 9h00 đến 15h00 các ngày từ thứ Hai...

Hướng dẫn đọc bảng giá Chứng khoán VN index

Chỉ số chứng khoán của sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM HOSE gọi là VN index, bao gồm 381 công ty đại...

Thời gian giao dịch trên sàn chứng khoán HOSE

Sàn Giao dịch chứng khoán TP.HCM tổ chức giao dịch chứng khoán từ 9h00 đến 15h các ngày từ thứ Hai đến...

Nhà tạo lập thị trường trên sàn chứng khoán VN

Vai trò lớn nhất của nhà tạo lập thị trường là tạo thanh khoản cho các chứng khoán có thanh khoản thấp...

Most Read

Chứng khoán cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này tôi muốn chia sẽ cho các bạn mới tham gia và tìm hiểu về thị trường chứng khoán...

Tìm hiểu về cổ tức và các loại cổ tức

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần....

Tìm hiểu về Cổ phiếu

Cổ phiếu (stock) là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu (cổ đông –...

Mua bán chứng quyền Covered warrant

Chứng quyền có bảo đảm là hợp đồng giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng quyền được định nghĩa...