Thứ Ba, Tháng Tám 3, 2021
Tags IOTs

Tag: IOTs

Các Thiết bị phần cứng trong IOTs

Phần cứng có chức năng thực hiện tiếp nhận, xử lý, điều khiển và phản hồi. Phần cứng bao gồm sensors, actuators.

Internet của Vạn vật – IOT

Thuật ngữ IOT được dùng đầu tiên bởi Kevin Ashton vào năm 1999, đề cập đến các vấn đề nhận dạng đối...

Ngành Công nghiệp phần mềm trong Industrie 4.0

Ngành Công nghiệp phần mềm có vai trò to lớn tới các cuộc cách mạng công nghiệp. Từ lập trình nhúng trong...

Cách mạng Công Nghiệp 4.0

Có rất nhiều khái niệm, mô hình và cách thức hoạt động về nền Công nghiệp 4.0 (Industrie 4.0) và Cuộc cách...

Most Read

Chứng khoán cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này tôi muốn chia sẽ cho các bạn mới tham gia và tìm hiểu về thị trường chứng khoán...

Tìm hiểu về cổ tức và các loại cổ tức

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần....

Tìm hiểu về Cổ phiếu

Cổ phiếu (stock) là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu (cổ đông –...

Mua bán chứng quyền Covered warrant

Chứng quyền có bảo đảm là hợp đồng giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng quyền được định nghĩa...