Thứ Sáu, Tháng Bảy 30, 2021
Tags HOSE

Tag: HOSE

Chứng khoán cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này tôi muốn chia sẽ cho các bạn mới tham gia và tìm hiểu về thị trường chứng khoán...

Tỷ lệ Free – Float

Tỷ lệ free-float là tỷ lệ khối lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng so với khối lượng cổ phiếu đang lưu...

Trách nhiệm của Người hành nghề Chứng khoán – Luật Chứng khoán Việt Nam

Luật Chứng khoán – Luật số: 70/2006/QH11 Theo điều 81. Trách nhiệm của người hành nghề chứng khoán

Công ty Đại chúng – Luật Chứng khoán Việt Nam

Luật Chứng khoán – Luật số: 70/2006/QH11 Theo Điều 25. Công ty Đại chúng 1. Công...

Báo cáo Tài chính – Luật Chứng khoán Việt Nam

Luật Chứng khoán – Luật số: 70/2006/QH11 Theo Điều 16. Báo Cáo Tài Chính 1. Báo...

Bản Cáo bạch – Luật Chứng khoán Việt Nam

Luật Chứng khoán – Luật số: 70/2006/QH11 Theo Điều 15. Bản Cáo Bạch 1. Đối với...

Giải thích từ ngữ theo Luật chứng khoán Việt Nam – Thông tin nội bộ – phần 6

Luật Chứng khoán – Luật số: 70/2006/QH11 Theo điều 6. Giải thích từ ngữ

Giải thích từ ngữ theo Luật chứng khoán Việt Nam – Quỹ đầu tư – phần 5

Luật Chứng khoán – Luật số: 70/2006/QH11 Theo điều 6. Giải thích từ ngữ

Giải thích từ ngữ theo Luật chứng khoán Việt Nam – phần 4

Luật Chứng khoán – Luật số: 70/2006/QH11 Theo điều 6. Giải thích từ ngữ 19. Kinh...

Giải thích từ ngữ theo Luật chứng khoán Việt Nam – Niêm yết và phát hành – phần 3

Luật Chứng khoán – Luật số: 70/2006/QH11 Theo điều 6. Giải thích từ ngữ

Most Read

Chứng khoán cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này tôi muốn chia sẽ cho các bạn mới tham gia và tìm hiểu về thị trường chứng khoán...

Tìm hiểu về cổ tức và các loại cổ tức

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần....

Tìm hiểu về Cổ phiếu

Cổ phiếu (stock) là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu (cổ đông –...

Mua bán chứng quyền Covered warrant

Chứng quyền có bảo đảm là hợp đồng giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng quyền được định nghĩa...