Thứ Bảy, Tháng Bảy 31, 2021
Trang chủ Chứng khoán Tìm hiểu về Cổ phiếu

Tìm hiểu về Cổ phiếu

Cổ phiếu (stock) là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu (cổ đông – shareholder) đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết dựa trên số vốn điều lệ, ở Việt Nam thì mệnh giá một cổ phiếu ban đầu là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

Ví dụ: Công ty A khi niêm yết có vốn điều lệ 1000 tỷ thì số lượng cổ phiếu phát hành sẽ là 100 triệu cổ phiếu.

Phát hành công khai lần đầu IPO (Initial Public Offering) là việc bán chứng khoán lần đầu tiên ra công chúng. Sau khi phát hành lần đầu ra công chúng, một công ty cổ phần sẽ trở thành công ty đại chúng.

Giá tham chiếu dự kiến của cổ phiếu ở lần IPO: được xác định dựa trên các phương pháp định giá sau (tùy theo công ty niêm yết lần đầu tiên hay chuyển từ sàn khác):

 • Giá trị sổ sách trên một cổ phiếu BVPS (Book value per share) .
 • Phương pháp hệ số so sánh: P/E ; P/B; So sánh với các công ty cùng ngành, cùng doanh thu, lợi nhuận, vốn hóa.
 • Phương pháp bình quân giá thị trường. Là trung bình giá tham chiếu 20 phiên trước ngày hủy đăng ký giao dịch của sàn trước đó. (ví dụ Upcom, HNX, HSX).

Giá trị vốn hóa của một công ty bằng Số lượng cổ phiếu đang lưu hành nhân với giá trị cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra giao dịch mua và bán chứng khoán tại các công ty chứng khoán kết nối tới 2 sở giao dịch chứng khoán là Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSX) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Tại HNX ngoài chứng khoán của các công ty niêm yết thì còn có giao dịch chứng khoán phái sinh, trái phiếu chính phủ.

Chỉ số VN-Index thuộc Sở giao dịch chứng khoán TpHCM HSX. Chỉ số HNX-index thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HNX.

Một số thuật ngữ và công thức tính toán:

 • EPS (Earning per share): lợi nhuận trên một cổ phiếu bằng lợi nhuận ròng của công ty trừ đi cổ tức cổ phiếu ưu đãi và chia cho số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

Ví dụ: lợi nhuận công ty A là 5 tỷ. EPS = 5.000.000.000/100.000.000 = 50 đồng.

 • EPS pha loãng (Diluted EPS) : Lợi nhuận ròng trừ Cổ tức cổ phiếu ưu đãi và chia cho Số cổ phiếu lưu hành cộng Cổ phiếu phát hành thêm.
 • BVPS (Book value per share): Giá trị sổ sách = Vốn chủ sở hữu / Số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Vốn chủ số hữu khác với vốn điều lệ.
 • P/E (Price to Earnings ratio) = Thị giá cổ phiếu / EPS bình quân.

Ví dụ: giá cổ phiếu đang là 15.000 vnd. P/E = 15.000/50 = 300.

 • P/B (Price to book ratio) = Thị giá cổ phiếu / BVPS.
  • P/B > 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường lớn hơn giá trị sổ sách.
  • P/B = 1, giá trị cổ phiếu trên thị trường tương đồng với giá trị sổ sách.
  • P/B < 1 , giá trị cổ phiếu trên thị trường thấp hơn với giá trị sổ sách.

Các loại cổ phiếu:
•Cổ phiếu đang lưu hành ( Cổ phiếu phổ thông).
• Cổ phiếu quỹ. Không tính vào giá trị vốn hóa và không được lưu hành.
• Cổ phiếu phát hành cho cán bộ công nhân viên ESOP. Hội đồng quản trị của công ty quyết định số lượng, thị giá phát hành và thời gian được phép bán.
• Cổ phiếu thuộc sở hữu cổ đông sáng lập.
• Cổ phiếu thuộc sở hữu cổ đông chiến lược.
• Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông nhà nước.
• Cổ phiếu thuộc sở hữu chéo trực tiếp giữa các công ty.
• Cổ phiếu thuộc sở hữu của cổ đông lớn. Sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn vẫn bị hạn chế chuyển nhượng cho đến khi tỷ lệ nắm giữ giảm xuống dưới 4%.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Most Popular

Chứng khoán cho người mới bắt đầu

Trong bài viết này tôi muốn chia sẽ cho các bạn mới tham gia và tìm hiểu về thị trường chứng khoán...

Tìm hiểu về cổ tức và các loại cổ tức

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế được chia cho các cổ đông của một công ty cổ phần....

Tìm hiểu về Cổ phiếu

Cổ phiếu (stock) là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu (cổ đông –...

Mua bán chứng quyền Covered warrant

Chứng quyền có bảo đảm là hợp đồng giữa nhà đầu tư và tổ chức phát hành chứng quyền được định nghĩa...

Recent Comments