Trang chủ Chứng khoán Quy tắc phân Ngành các công ty niêm yết trên HOSE

Quy tắc phân Ngành các công ty niêm yết trên HOSE

0
Photo by energepic.com from Pexels

1. Tiêu chí phân ngành

Hằng năm, Sở GDCK Tp.HCM sẽ tiến hành phân ngành cho các công ty niêm yết tại Sở.

Mỗi công ty sẽ được phân vào một ngành cấp II duy nhất trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2007 (VSIC 2007) dựa trên hoạt động kinh doanh chính của công ty đó.

Doanh thu là tiêu chí được Sở GDCK Tp.HCM xem xét để quyết định hoạt động kinh doanh chính của công ty niêm yết. Theo đó, hoạt động kinh doanh nào mang lại doanh thu lớn nhất trong tổng doanh thu của công ty thì sẽ được xem là hoạt động kinh doanh chính của công ty.

Sở GDCK Tp.HCM thực hiện việc phân ngành bắt đầu từ 15/04 đến 30/06 hàng năm.

2. Nguyên tắc phân ngành

Số liệu dùng làm dữ liệu phân ngành sẽ được tổng hợp từ các báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh của Chuẩn mực kế toán số 28 quy định trong Thông tư 09/2010/TT-BTC về công bố thông tin, trong trường hợp số liệu không phù hợp và/hoặc không đầy dủ để tiến hành phân ngành, Sở GDCK Tp.HCM sẽ tiến hành gửi Phiếu thu thập thông tin cho công ty niêm yết (đính kèm mẫu).

Dựa trên số liệu thu thập được từ Phiếu thu thập thông tin hoặc/ và các báo cáo bộ phận của công ty niêm yết, Sở sẽ tiến hành phân tích để xác định hoạt động kinh doanh chính của công ty theo các nguyên tắc sau:

2.1 Hoạt động kinh doanh nào mang lại doanh thu bình quân lớn nhất trong 03 năm liền kề năm phân ngành, chiếm từ 50% trở lên trong tổng doanh thu bình quân của công ty niêm yết thì xếp công ty đó vào một mã ngành cấp II duy nhất trong VSIC 2007 tương ứng với hoạt
động đó.

2.2 Trong trường hợp không có hoạt động kinh doanh nào có doanh thu bình quân 03 năm liền kề năm phân ngành chiếm trên 50% trong tổng doanh thu bình quân của công ty niêm yết, Sở GDCK Tp.HCM sẽ áp dụng nguyên tắc từ trên xuống (top-down) để xếp công ty đó
vào một ngành cấp II duy nhất trong VSIC 2007 theo các bước nhu sau:

  • Nhóm các hoạt động kinh doanh đơn lẻ cấp II tương đồng rồi sắp xếp vào ngành cấp I
    tương ứng.
  • Xác định ngành cấp I có doanh thu bình quân cao nhất.
  • Trong ngành cấp I có doanh thu bình quân cao nhất, xác định ngành cấp II có doanh
    thu bình quân cao nhất.

2.3 Trong trường hợp doanh thu năm gần nhất có sự không đồng nhất với kết quả phân ngành tại nguyên tắc 2.1 hoặc 2.2: Việc phân ngành công ty sẽ xem xét thêm các nội dung sau:

  • Ý kiến của bộ phận quản lý công ty niêm yết;
  • Các tài liệu bổ sung của công ty chứng minh việc chuyển đổi ngành nghề hoạt động phù hợp với doanh thu cao nhất của năm gần nhất. Nếu các nội dung tại 2.3.1 và 2.3.2 được Sở đánh giá là phù hợp thì công ty sẽ được xếp theo hoạt động kinh doanh mang lại doanh thu cao nhất của năm gần nhất.

2.4 Các doanh thu khác không được doanh nghiệp ghi cụ thể chiếm dưới 5% tổng doanh thu sẽ được phân chung vào mục Khác và sẽ không được sử dụng để xác định hoạt động doanh thu chính của công ty.

2.5 Nguyên tắc từ 2.1 đến 2.4 cũng được áp dụng để phân ngành cho các tập đoàn hay các công ty có công ty con, niêm yết trên Sở GDCK Tp.HCM dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất có kiểm toán của các công ty này.

Tham khảo: Theo quyết định số 01/2012/QĐ-SGDCK TP.HCM ngày 23/02/2012 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hố Chí Minh

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

Exit mobile version